วิธีการเลือกกล้องติดรถยนต์ เลือกแบบไหนให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับรถยนต์บนท้องถนนนั้น เราไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่จะขึ้นได้ เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ หรืออย่างไร ดีไม่ดีวันใดวันหนึ่ง อาจเกิดขึ้นกับตัวเรา โดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัว และฝ่ายผิดก็ใช่เรา แต่หลักฐานไม่มีเจอคนหัวหมดหน่อยเราก็แพ้เขาอย่างเดียว

camera-7
อาจมีคนบางประเภทที่จงใจเดินให้รถชนเพื่อเรียกร้องเอาเงินค่ารักษา ถ้าหากไม่กล้องติดรถยนต์แล้วล่ะก็ เราคงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างแน่นอน ดังนั้นผู้คนจึงหันมาใช้กล้องติดรถยนต์กันเป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เป็นก็คือ ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อไหน ไม่รู้ว่าต้องเลือกกล้องแบบไหน การเลือกกล้องติดรถยนต์อันดับแรกที่เราจะต้องดูเลยก็คือ คุณภาพและความคมชัดของเลนส์ เพราะถ้าหากเลือกที่ความคมชัดต่ำ ภาพที่ได้ก็แทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยทำให้เสียเปล่าในการใช้งาน ต่อมาแล้วควรเลือกมุมมองของกล้อง โดยมุมมองที่เราต้องเลือกนั้นต้องมีความเหมาะสมกับช่วงหน้ารถของเรา อีกทั้งต้องสามารถมองเห็นกลางคืนได้ในระดับหนึ่ง รวมไปถึงความสว่างในตอนกลางวันก็ต้องพอดีไม่จ้าจนเกินไป และเราอาจเลือกกล้องที่มีฟังก์เพิ่มเติมอย่างเช่น ถ่ายภาพนิ่ง ป้องกันไฟล์ เป็นต้น
หากเราจะเลือกซื้อกล้องราคาถูก อย่าได้เชื่อสิ่งที่เขียนอยู่ข้างกล่องเป็นอันขาด เพราะของพวกนี้มักจะมีการย้อมแมวขาย อย่างเช่นเขียนว่ามีความคมชัดถึง 1080p แต่พอใช้งานจริงๆ ก็ไม่ได้ตรงตามนั้น มีความคมชัดแค่เพียง 360p ดังนั้นให้เลือกราคาที่เหมาะสมและมียี่ห้อจะดีเสียกว่า